Pausa para café.

Ask me. Pergunta pr'ai. P.S: Satisfeita Tânnía!? HahahaNext pageArchive

(Source: frostingpeetaswounds, via perksofbeingashadow)

菁winni

(Source: akiashi, via tastysynapse)

tastysynapse:

From Adventure Time With Fionna & Cake Volume 1

(via tastysynapse)

"Want NUTELLA… NOW!"